Hästuppfödning

Många tänker att hästavel är att föda upp hästar. Men det är fel i ordets rätta betydelse. Om det enbart handlar om uppfödning kallas det för just uppfödning eller förrökning. För att det ska handla om avel ska målet vara att förändra rasens egenskaper, utseende eller liknande. I detta fall har man därför mycket genomtänkt planerat vilket sto som ska para sig med vilken hingst för att därmed hitta de bästa anlagen och arbeta vidare från detta.

Orsaken till att avel bedrivs handlar alltså om att förbättra rasen. Däremot varierar det mycket gällande vad det är som ska förändras och vad målet med själva aveln är. Det kan exempelvis handla om att avla fram en ras som är bättre immun mot sjukdomar vilket självklart blir ekonomiskt fördelaktigt i längden. Samtidigt sker en hel del avel med fokus på olika tävlingsformer. Målet är då att öka prestationen hos rasen.

När långsiktig avel sker sätts så kallade ”avelsmål” upp. Dessa har då ett tidsperspektiv på ca 9-13 år och man anger då målet med aveln och hur planen är att nå detta mål. Ett mål kan vara att lyfta fram en egenskap men lika väl att försöka bevara hästrasen så mycket som möjligt och inte förändra varken egenskaper eller utseende.

För att kunna genomföra avel på allra bästa och mest effektiva sätt är det viktigt att hästarnas stamtavlor sparas likväl som information om tidigare sjukdomar m.m. Detta betyder även att de hästar som hävdar sig mycket bra utifrån de olika kriterier som finns har ett mycket högt pris och att man kan få stor ekonomisk ersättning för att exempelvis ett sto ska få para sig med en hingst med bra ”kvalité”.