Plöjning fortfarande aktuellt

När hästen en gång tämjdes av människan var det för att användas inom olika arbetsområden. Bland annat har dess styrka utnyttjats för att plöja åkrar. Idag är det ytterst få som använder en häst till plöjning i Sverige. I alla fall när det kommer till att plöja åkrar för kommersiellt bruk. Däremot lever plöjningen kvar men i en lite annan form.

För att bevara kunskapen om plöjning finns en tävlingsform som just har fokus på detta. I en plöjtävling kan ekipaget få sammanlagt 110 poäng och det är hela 11 olika punkter som bedöms när poängen ska delas ut - däribland fårornas rakhet, hållning, ordning på vändtegen samt slutfårans utseende.

Plöjning är inte en av de vanligare hästsporterna i Sverige utan ska snarare ses som en uppvisningssport som finns för att bevara kunskap kring en av de saker som hästen har använts till under flera hundra år.