Svenskt Varmblod – Dess historia

Svenskt Varmblod (även benämnt som Svenska Varmblodiga Hästen) är en av de få hästraser som har sitt ursprung från Sverige. Grundorsaken till att avel började ske på ett mer organiserat sätt i landet var en betydlig försämrad avel som skedde under 1800-talets Sverige.

Staten ansåg sig tvungen att sätta upp regler och riktlinjer för avel. Detta inte minst eftersom armén var i stort behov av passande hästar. För att öka kvalitén importerades hästar från bland annat Danmark, England och Holland, däribland raser som Angloaraber samt Engelsk fullblod. Dessa korsades med svenska lanthästar men det resulterade även i att denna ras till slut försvann. Nu tog Svenska Varmblodshästar över vilka avlades fram exempelvis i Flyinge och Ottenby. Det var nu Svenskt Varmblod som dominerade i landet även om en hel del utveckling har skett sedan dess på denna ras.